O mnie

Jestem ekonomistą – geografem ekonomicznym, doktorem habilitowanym nauk społecznych w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. W swoim podstawowym miejscu zatrudnienia pracuję jako profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w Katedrze Handlu Zagranicznego, działający także w Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej UEK oraz redakcji „Entrepreneurial Business and Economics Review” – czasopiśmie międzynarodowym wydawanym przez KHZ UEK. Wcześniej byłem profesorem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pełniąc przez wiele lat funkcję Kierownika Katedry Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, dyrektora, a wcześniej wicedyrektora Instytutu Geografii, a także Pełnomocnika Rektora UP ds. Przedsiębiorczości i prorektora ds. kształcenia.

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki procesów transformacji społeczno-gospodarczej w warunkach budowy gospodarki opartej na wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem procesów transformacji przemysłu Polski, restrukturyzacji przedsiębiorstw, szeroko pojętej problematyki rozwoju regionalnego i lokalnego, a także roli przedsiębiorczości w rozwoju układów przestrzennych oraz dydaktyki geografii i przedsiębiorczości. Jestem autorem ponad 200 publikacji z tego zakresu, redaktorem ponad 40 prac zbiorowych i tematycznych zeszytów czasopism naukowych, a także autorem lub współautorem podręczników do szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych/średnich z podstaw przedsiębiorczości i geografii (opublikowanych w Wydawnictwie Nowa Era), podręcznika dla studentów z zakresu geografii gospodarczej, wirtualnych platform edukacyjnych, gier dydaktycznych, atlasów geograficznych oraz programów nauczania i poradników dla nauczycieli. Uczestniczę w realizacji wielu projektów badawczych i edukacyjnych z zakresu przedsiębiorczości. Za działalność dla polskiej oświaty otrzymałem Medal Komisji Edukacji Narodowej (2008 r.), nagrody Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie za całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego (2009 r.), za działalność organizacyjną (2010, 2011, 2012, 2013 r.) i naukową – uzyskanie stopnia doktora hab. (2021 r.), nagrodę Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za działalność organizacyjną (2016 r.) w związku z udziałem w powstaniu i rozwoju czasopisma „Entrepreneurial Business and Economics Review”. W 2014 r. otrzymałem Brązowy Medal za długoletnią służbę oraz tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich za wieloletnie działania na rzecz promocji Polski jako miejsca kongresów i konferencji. W 2019 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podjął decyzję o nadaniu mi odznaczenia państwowe – Srebrny Krzyż Zasługi (odznaczenie nastąpiło podczas Święta 75-lecia Uczelni w maju 2021 r.).

W ramach studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich (głównie geografia, gospodarka przestrzenna oraz turystyka i rekreacja, ale także np. socjologia i bioinformatyka), doktoranckich (geografia) i podyplomowych (geografia, przedsiębiorczość), prowadzę zajęcia dydaktyczne m.in. m.in. z podstaw przedsiębiorczości, geografii ekonomicznej, geografii przemysłu i usług, podstaw gospodarki przestrzennej, polityki regionalnej, ekonomiki miast i regionów, samorządu terytorialnego, zarządzania przedsiębiorstwem, turystyki biznesowej, gospodarki finansowej i dydaktyki przedsiębiorczości.  Ponadto prowadzę warsztaty i szkolenia z zakresu geografii gospodarczej oraz przedsiębiorczości dla dyrektorów szkół, doradców metodycznych, nauczycieli geografii, przedsiębiorczości i innych przedmiotów ekonomicznych.

Współpracuję z wieloma instytucjami naukowymi, gospodarczymi i oświatowymi. Byłem członkiem Krajowej Rady Przedsiębiorczości, ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. podstawy programowej z geografii i przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Finansów ds. edukacji finansowej. Pełnię m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, członka Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej, byłem także członkiem Zarządu Oddziału Krakowskiego PTG. Przygotowuję różnego typu ekspertyzy, w tym w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego, jestem także recenzentem wielu czasopism, publikacji książkowych i wniosków grantowych w Polsce i za granicą. Współpracuję z wieloma instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji ekonomicznej społeczeństwa.

Jestem współorganizatorem i kierownikiem naukowym corocznych międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu geografii przemysłu i usług oraz międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu przedsiębiorczości, a także ogólnopolskich zjazdów nauczycieli przedsiębiorczości, organizowanych przez Katedrę Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pełniłem funkcję sekretarza, a obecnie wiceprzewodniczącego Rady Redakcyjnej i Zastępcy Redaktora Naczelnego – Redaktora Prowadzącego czasopism „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, „Przedsiębiorczość – Edukacja”. Jestem członkiem redakcji „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis – Studia Geographica”, „Entrepreneurial Business and Economics Review”,  „Geographia Polonica”, „International Journal of Training and Development” oraz pełnię funkcje tzw. guest editora w innych czasopismach. Przez blisko 10 lat prowadziłem własną firmę usługowo-handlową. Mam także doświadczenie dydaktyczne jako nauczyciel w gimnazjum i liceum. Przez wiele lat prowadziłem zajęcia w uczelniach polskich i zagranicznych, w tym jako wykładowca wizytujący, głównie w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W swojej pracy naukowo-dydaktycznej staram się łączyć zatem bogate doświadczenie praktyczne z wiedzą teoretyczną. Jestem propagatorem stosowania aktywizujących metod nauczania, wprowadzania nowoczesnych środków dydaktycznych do systemu edukacji, kształtowania postaw otwartości na świat oraz działań przedsiębiorczych.

Interesuję się wieloma sprawami, ale szczególnie fotografią i podróżami. Odkrywając piękno otaczającego świata – zapierającego dech w piersiach dzieła Stwórcy i radość na twarzach dzieci, trudno mi oderwać palec od spustu migawki mojej lustrzanki, która jest nieodłączną towarzyszką każdego wyjazdu i wydarzenia. Wolne dni spędzam zwiedzając urocze zakątki Polski, najchętniej na rowerze, choć niestety, z powodu licznych obowiązków, ciągle brakuje mi na to czasu. Na wakacje z rodziną wybieram głównie kraje Europy, przede wszystkim ulubione Włochy, odkrywając co roku ciekawe miejsca, niekoniecznie zaliczane do „obowiązkowych” dla turystów, z dala od utartych szlaków. Uwielbiam kosztować włoskie specjalności. koniecznie w towarzystwie czerwonego wina… Jestem „poważnym” nałogowcem, uzależnionym od mocnego, typowo włoskiego  (a może w wersji portugalskiej – ciągle trwają spory, kto robi je lepiej :)) espresso, bez którego nie sposób ani rozpocząć dnia, ani zakończyć, nie mówiąc o spożyciu posiłku. W wolnych chwilach piekę chleb i oczywiście pizzę (ostatnio bezglutenowe), przygotowywaną wg własnego przepisu, którą (choć nie tylko!) nieustannie staram się podbijać serca moich ukochanych Dziewczyn – żony Masi i dwóch córek – Ani i Agatki. Jestem wiec przede wszystkim szczęśliwym mężem, tatą, synem, bratem, wnukiem (choć czwórka moich dziadków już w Wieczności, ale pewnie spoglądają gdzieś tam na nas w Raju), wujkiem, siostrzeńcem, bratankiem – jednym słowem członkiem rodziny dla każdego, kto się do związków ze mną przyznaje ;).