Nagrody i wyróżnienia

 • 2023 – Medal Mikołaja Kopernika przyznany przez Związek Banków Polskich za zasługi dla rozwoju sektora bankowego z związku z działaniami na rzecz edukacji ekonomicznej
 • 2021 – nagroda Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie za osiągnięcia naukowe – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w 2020 r.
 • 2020 – Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • 2019 – Srebrny Krzyż Zasługi – odznaczenie państwowe, nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za zasługi dla państwa i obywateli spełniając czyny przekraczające zakres zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom (odznaczenie nastąpiło w 2021 r. podczas uroczystości 75-lecia Uniwersytetu Pedagogicznego)
 • 2018 – Medal 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego, za wkład w rozwój polskiej geografii i Towarzystwa
 • 2016 – nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za działalność organizacyjną w związku z udziałem w powstaniu i rozwoju czasopisma „Entrepreneurial Business and Economics Review” (zespołowa)
 • 2014 – Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, odznaczenie państwowe nadane decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa
 • 2014 – tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich za wieloletnie działania na rzecz promocji Polski jako miejsca kongresów i konferencji
 • 2013 – nagroda Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie za działalność organizacyjną
 • 2012 – nagroda Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie za działalność organizacyjną
 • 2011 – nagroda Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie za działalność organizacyjną
 • 2010 – nagroda Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie za działalność organizacyjną
 • 2009 – nagroda Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie za całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
 • 2008 – Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania