Publikacje

Trwa opracowywanie spisu publikacji.

Pełna bibliografia moich prac dostępna jest w serwisie
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:
BIBLIOGRAFIA PRACOWNIKÓW UEK

a do 2022 r. także w serwisie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (proszę kliknąć i wyszukać po nazwisku): BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW I DOKTORANTÓW

Spisy moich publikacji znajdują się m.in. w następujących bazach danych (proszę kliknąć):

a wybrane publikacje (w czasopismach/monografiach indeksowanych) także: w Web of Science i Scopus. Niestety dostęp do tych baz jest płatny, więc trzeba mieć odpowiednią licencję dostępową (np. ministerialną dla pracowników nauki).