Linki

 • Strona mojej Katedry Handlu Zagranicznego UEK:
  https://khz.uek.krakow.pl/
 • Strona mojego macierzystego Instytutu Ekonomii Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UEK:
  https://ie.uek.krakow.pl/
 • Strona Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:
  https://www.uek.krakow.pl
 • Katedry Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG UP, którą kierowałem w latach 2007-2020 jako następca jej twórcy – prof. Zbigniewa Zioło:
  https://kpigp.up.krakow.pl/
 • Stroma Instytutu Geografii UP, któremu przez wiele lat dyrektorowałem:
  https://ig.up.krakow.pl/
 • Strona prowadzonego przeze mnie czasopisma (w funkcji zastępcy redaktora naczelnego – redaktora prowadzącego) wraz z koleżankami i kolegami z redakcji:
  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego /
  Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society:
  https://prace-kgp.up.krakow.pl/
 • Strona drugiego prowadzonego przeze mnie czasopisma (w funkcji zastępcy redaktora naczelnego – redaktora prowadzącego) wraz z koleżankami i kolegami z redakcji:
  Przedsiębiorczość – Edukacja / Entrepreneurship – Education:
  https://p-e.up.krakow.pl/
 • Strona czasopisma ’Entrepreneurial Business and Economics Review’ (EBER), w redakcji którego działam i miałem drobny udział w jego powstaniu:
  https://eber.uek.krakow.pl/
 • Strona wydawcy podręczników mojego autorstwa, Wydawnictwa Nowa Era:
  https://nowaera.pl/
 • Strona Polskiego Towarzystwa Geograficznego, którego członkiem mam przyjemność być od końca studiów (1998 r.) i od którego otrzymałem medal za zasługi dla rozwoju Towarzystwa w 100-lecie jego powstania:
  https://ptgeo.org.pl/
 • Strona Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, którego jestem członkiem: https://www.pte.pl/
 • Biografik – strona z informacjami o pracownikach UP w postaci spisu informacji, jakie ukazały się drukiem o danej osobie (w tym o mnie), której pomysłodawcą i pierwszym wykonawcą była koleżanka z biblioteki instytutowej Małgorzata Bieda:
  http://biografik.up.krakow.pl/
 • Bibliografia publikacji pracowników UEK – z listą moich publikacji:
  https://bazybg.uek.krakow.pl/dorobek/
 • Mój biogram w Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Rachwał