Życiorys zawodowy

Habilitacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, stopień nadała Rada Naukowa Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarki Przestrzennej

Doktorat: Akademia Pedagogiczna (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Geograficzno-Biologiczny, stopień nadany w wyniku decyzji Rady Wydziału

Szersze informacje będą dostępne niebawem.