Żona i córki

Mam wspaniałą żonę Marię (dla bliskich Masię) – kontrolera finansowego, absolwentkę politologii ze specjalnością dziennikarską UJ i finansowych studiów podyplomowych oraz dwie cudowne córki – Anię Weronikę (ur. w 2004 r.) – uczennicę V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie i Agatkę Marię (ur. w 2011 r.) – uczennicę Szkoły Podstawowej nr 160 im. św. Augustyna Zgromadzenia Sióstr Augustianek w Krakowie.