Projekty badawcze i wdrożeniowe

Brałem udział w realizacji ponad 10 projektów badawczych i wdrożeniowych krajowych i międzynarodowych, jako wykonawca, koordynator merytoryczny lub kierownik zespołu polskiego w ramach projektów realizowanych w konsorcjach z partnerami zagranicznymi.

Wykaz projektów powstanie w przyszłości.