Podręczniki szkolne i akademickie

Od 2002 roku czyli wydania pierwszego podręcznika do nowego przedmiotu szkolnego – podstaw przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych jestem autorem lub współautorem wielu podręczników szkolnych:

do geografii dla szkoły podstawowej;do geografii dla szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych;


do podstaw przedsiębiorczości
dla szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych


a także
słownika szkolnego „Podstawy przedsiębiorczości”

zeszytów ćwiczeń do podstaw przedsiębiorczości
dla szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych


poradnika dla uczniów „Biznes plan krok po kroku”

programów nauczania i poradników metodycznych dla nauczycieli


oraz podręcznika akademickiego do ćwiczeń z geografii gospodarczej

Powyżej przedstawiłem tylko niektóre okładki, z reguły nowszych wydań.
Pełna spis wszystkich wydań moich podręczników dla uczniów i studentów oraz poradników dla nauczycieli jest dostępny jest w serwisie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (proszę kliknąć i wyszukać po nazwisku, wybierając odpowiedni typ publikacji – PM):

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW I DOKTORANTÓW

Większość moich podręczników wydawanych jest w (wyśmienitej) współpracy z wydawnictwem Nowa Era. Zachęcam do wejścia na stronę wydawnictwa i zapoznanie się z aktualną ofertą.