Konferencje

W dotychczasowej pracy przygotowałem (samodzielnie lub we współautorstwie) ponad 200 referatów na konferencje krajowe (praktycznie we wszystkich większych ośrodkach akademickich w kraju) i zagraniczne (m.in. w Czechach, Japonii, Niemczech, Turcji, na Węgrzech).
Ponadto wygłosiłem kilkadziesiąt referatów na konferencjach metodycznych dla nauczycieli, doradców metodycznych i dyrektorów.

Spis ważniejszych referatów powstanie w przyszłości.